Servicii Juridice

Serviciile pe care cabinetul nostru de avocatura le ofera sunt urmatoarele:

 • Consultatii si cereri cu caracter juridic;
 • Asistare si reprezentare juridica;
 • Redactare de acte juridice, atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • Infiintari de societati comerciale si inregistrarea acestora, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate;
 • Vom intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului: – cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime;
 • Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in urmatoarele domenii:

 DREPT CIVIL:

 • pretentii, actiuni posesorii, revendicari, obligatii de a face, succesiuni si partaje, iesire din indiviziune, evacuari, granituiri, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, contracte vanzare-cumpare, donatii, schimb, inchiriere, comodat, gaj, imprumut,etc., pretentii impotriva companiilor de asigurare/reasigurare;
 •  in cadrul procedurii de executare silita: investiri cu formula executorie, asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de executare silita in fata executorilor judecatoresti si a instantei de judecata, contestatii si opozitii la executare.

 DREPT PENAL:

 • asistare de specialitate in fata organelor de politie sau procuratura precum si in instantele judecatoresti la toate nivelele jurisdictionale (fond, apel, recurs), redactare sesizari si plangeri penale.

 DREPTUL FAMILIEI:

 • divort, anularea casatoriei, partaj bunuri comune ale sotilor, adoptie, custodie minori, tagada/stabilire paternitate, stabilire/modificare pensie alimentara.

 DREPT COMERCIAL:

 • infiintari de firme, consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare, concepere si redactare hotarare AGA, act constitutiv, acte aditionale de modificare, cesiuni/vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de inregistrarea unei societati comerciale; recuperari de creante, somatii de plata, concilieri, asistenta la negocieri in vederea incheierii contractelor comerciale; intocmire, redactare si atestare de contracte comerciale.

 DREPTUL MUNCII:

 • consultanta raporturi de munca, litiigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit; contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, contestatii impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, litigii in legatura cu atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzelor contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

 DREPT CONTRAVENTIONAL

 • Consultatii juridice;
 • Redactarea cererilor privind contestarea procesele verbale de contraventie la regimul circulatiei;
 • Redactarea oricarui act procedural ce trebuie indeplinit pe parcursul procesului:cereri, exceptii etc., pana la finalizarea deplina a procesului.

Recent Posts

Reprezentare Instanta

Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in domenii cum ar fi dreptul civil, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul commercial, dreptul muncii si dreptul contraventional.